DE EED VAN HIPPOKRATES.
Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asklepios, bij Hygieia, bij Panaceia en alle goden en godinnen, hen tot getuigen makend, naar mijn vermogen en oordeel, deze eed, deze verbintenis ten uitvoer te brengen.

Dat ik hem die mij deze kunst leerde, gelijk zal stellen met mijn ouders, have en goed met hem zal delen, hem op zijn verlangen in zijn noden tegemoet zal komen, zijn kinderen op één lijn stellen met mijn broeders, hun, als zij dit onderricht wensen, deze kunst zal leren zonder beloning en schuldbewijs.

Aan de voorschriften, voordrachten en aan het overige onderricht zal laten deelnemen: mijn zonen en die van mijn leermeester, benevens leerlingen die zich hebben aangesloten en gehouden zijn aan de medische wet.
Niemand anders echter.

De geneeskundige behandeling zal ik aanwenden ten nutte der zieken naar mijn vermogen en oordeel; van hen houden wat ten verderve of tot letsel kan zijn.

Ik zal niemand, ook niet op zijn verzoek, enig dodelijk geneesmiddel toedienen noch iets lenen tot enig advies van dien aard; evenmin zal een vrouw een pessarium voor een miskraam van mij bekomen.

Want rein en vroom zal ik mijn leven leiden en mijn kunst uitoefenen.

Ik zweer geen steenlijders te zullen snijden, doch bij die operatie voor deskundigen plaats te zullen ruimen.

Waar ik een woning binnentreed, zal ik dat doen in het belang der zieken, mij onthouden van elke moedwillige verkeerde behandeling, in het bijzonder van lijfsgenot met vrouwen en mannen, hetzij vrijen of slaven.

Al wat ik tijdens de behandeling zal zien of horen, of ook buiten de praktijk in het leven der mensen, voor zover dit nimmer mag worden rondverteld, zal ik verzwijgen, ervan uitgaand dat zulke dingen geheimen zijn.

Moge, indien ik deze eed in vervulling breng en niet breek, het mij welgaan in het leven en kunst en moge ik bij alle mensen ten alle tijde eervol bekend staan; bij overtreding echter en meineed, moge het tegendeel mijn lot zijn.


- THE HIPPOKRATES OATH.
- Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.
- LE SERMENT D'HIPPOKRATE.
- DER EID DES HIPPOKRATES.
- JURAMENTO HIPOCRÁTICO.
- Клятва Гиппократа.

- The Declaration of Geneva.


Naar de bovenkant van de bladzijde!Print deze pagina.           Vorige pagina!

Laatst bijgewerkt: 09-07-2012.