- Photo Album - Kalymnos & Pserimos - Nostalgia Travel Agency, Dodecanese Greece
   


KALYMNOS - PSERIMOS.

Kalymnos - The Castle of the Crusaders. Kalymnos - The Sponge divers island. Kalymnos - Beautifull beaches. Kalymnos - Beautifull beaches.
Kalymnos - The Town of Pothia. Kalymnos - The Fjord Vathy. Kalymnos - A village in the sun. Kalymnos - The Harbour of Pothia.
View of a bay. The small island of Telendos. Poseidon - The God of the See.
Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos.
Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos.
Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos. Kalymnos.

Kalymnos Vathis.
Kalymnos - Vathy. Kalymnos - Vathy. Kalymnos - Vathy. Kalymnos - Vathy.
Kalymnos - Vathy.

The Island of Pserimos.

Pserimos Pserimos Pserimos Pserimos Pserimos
Pserimos Pserimos Pserimos Pserimos Pserimos
Click on the image to enlarge!

Take me back!

Last update: 06-11-2012.